Creating a true cost society

Uw CO2-voetafdruk kan gebruikt worden voor communicatie doeleinde zoals uw jaarverslag of social media. Daarnaast leidt het daadwerkelijk verminderen van uw CO2-voetafdruk tot vele voordelen. Het toont uw duurzame ambities,  de CO2-belasting komt eraan en de CO2-prestatieladder is per vorig jaar steeds vaker een vereiste bij samenwerkingen met overheden.  Wilt u meer weten? Plan een gratis consult in of vraag vrijblijvend een offerte aan. 

Onze services

EU Taxonomy (E.O. 1 & 2)

De EU Taxonomie is een kader voor het classificeren van economische activiteiten op basis van hun milieuduurzaamheid en vormt een cruciaal onderdeel van de duurzame financieringsarchitectuur van de EU. Het is een instrument om investeringen te sturen naar de economische sectoren die het meest cruciaal zijn voor de overgang naar een groene economie, in lijn met de doelstellingen van de Europese Green Deal.

De taxonomie omvat zes milieudoelstellingen: beperking van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering, duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen, overgang naar een circulaire economie, preventie en bestrijding van vervuiling en bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen. Vier van deze doelstellingen zijn niet klimaatgerelateerd en de criteria van de taxonomie voor deze doelstellingen worden in juni 2023 vastgesteld.

CO2-Footprint

Uw uitstoot en daarmee uw carbon footprint is afhankelijk van het soort organisatie dat u heeft. Hierbij maken wij onderscheid tussen uw directe en indirecte uitstoot. Op basis van de beschikbare data moet er een plan van aanpak voor de berekening worden opgesteld…

CO2-Prestatieladder

Vragen waar wij u bij gaan helpen: Waarom wilt u de carbon footprint reduceren? Wat is uw gewenste carbon footprint? In welke tijdspanne wilt u de carbon footprint reductie realiseren? Hoe wilt u de CO2 footprint reduceren? Wat wilt u bereiken bereiken met de reductie?

Voor wie wij werken:

We weten waar we heen moeten. We weten wat we moeten veranderen. Laten we het nu doen.

We zijn zo ver gekomen. We hebben zoveel gebouwd. Laten we dit dan ook behouden. We weten waar we heen moeten. We weten wat we moeten veranderen. Laten we het nu gewoon doen.

Blogs