Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De CSRD-richtlijn vereist van grote bedrijven dat ze rapporteren over zaken als CO2-uitstoot en het sociaal kapitaal, maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. De richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De CSRD gaat vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven die nu vallen onder de non-financial reporting directive (NFRD) en vanaf 2025 voor grote bedrijven die daar nu niet onder vallen. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. Voor niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt gekeken naar een een lichtere CSRD-variant die voor hen beter uitvoerbaar is. Een bedrijf is groot als het voldoet aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria.

  1. Meer dan 250 medewerkers
  2. Meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar
  3. Meer dan 25 miljoen euro op de balans
 

Wij begeleiden bedrijven hoofdzakelijk bij het invulling geven aan de European Sustainability Rerporting Standards E1 ‘Climate Change’. Het belangrijkste element van ESRS E1 ‘Climate Change’ is het rapporteren over de CO2-voetafdruk van uw organisatie en uw keten. Hierbij wordt vereist dat u doelen gaat bepalen voor zowel uw scope 1, 2 als 3 emissies en hierover transparant rapporteert.

 

Meer weten over Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)?

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Meer services

CO2-Footprint

Uw uitstoot en daarmee uw carbon footprint is afhankelijk van het soort organisatie dat u heeft. Hierbij maken wij onderscheid tussen uw directe en indirecte uitstoot. Op basis van de beschikbare data moet er een plan van aanpak voor de berekening worden opgesteld…

Life-Cycle Assessment (LCA)

Om te voorkomen dat we appels met peren vergelijken en om te voorkomen dat we CO2-uitstoot behandelen als een probleem dat bij de grens van ons land ophoudt is het essentieel dat wij verder kijken in de keten.