Services

CO2-footprint

Uw uitstoot en daarmee uw carbon footprint is afhankelijk van het soort organisatie dat u heeft. Hierbij maken wij onderscheid tussen uw directe en indirecte uitstoot. Op basis van de beschikbare data moet er een plan van aanpak voor de berekening worden opgesteld…

CO2-prestatieladder

Vragen waar wij u bij gaan helpen: Waarom wilt u de carbon footprint reduceren? Wat is uw gewenste carbon footprint? In welke tijdspanne wilt u de carbon footprint reductie realiseren? Hoe wilt u de CO2 footprint reduceren? Wat wilt u bereiken bereiken met de reductie?

SBTi voor MKB

Monitoring van uw carbon footprint is wellicht de meest vooruitstrevende optie omdat u niet alleen uw carbon footprint berekend en een reductie strategie heeft opgesteld  maar vervolgens deze ook (evt. realtime) mee gaat nemen in uw Business Informatie (BI).

Life Cycle Assessments (LCA)

Om te voorkomen dat we appels met peren vergelijken en om te voorkomen dat we CO2-uitstoot behandelen als een probleem dat bij de grens van ons land ophoudt is het essentieel dat wij verder kijken in de keten.

Corporate Social Responsibility Directive (CSRD)

Het doel van de EU Taxonomy is het bewegen van financieel kapitaal in de Europese Unie richting duurzame activiteiten. Anders gezegd het motiveren van banken en andere financiele instellingen om te investeren in duurzaamheid. Om dit te kunnen doen beoogd de EU Taxonomy de gehele economie te classificeren.