Ecosystemen uitgelegd: voor een basisbegrip van het klimaatprobleem.

Inmiddels is het voor veel mensen wel duidelijk: we moeten iets veranderen. Mocht je toch nog benieuwd zijn naar een van de vele redenen waarom? Lees dan het artikel hieronder over de impact op onze eco-systemen.

Om te begrijpen hoe erg het klimaatprobleem is, moeten we eerst begrijpen hoe een ecosysteem werkt. Een ecosysteem wordt beschreven als: “het geheel van alle organismen in een bepaald gebied, hun onderlinge wisselwerkingen en hun leefomgeving.” Laten we verder ingaan op deze beschrijving. Allereerst: “het geheel van organismen in een bepaald gebied,…”. Hiermee wordt bedoeld alles wat leeft zoals dieren, planten, insecten in een bepaald bos of moeras. 

Dan het tweede gedeelte: “…hun onderlinge wisselwerkingen en hun leefomgeving.” Hiermee wordt bedoelt dat alle levende dieren, planten, insecten met elkaar te maken hebben. Een voorbeeld: wanneer een veldmuis uitsterft zal het voedsel voor een groot deel van de roofdieren in deze bossen verdwijnen. Zo heeft iedere verandering in een ecosysteem invloed op alle dieren, planten en insecten in dat ecosysteem.

Momenteel zijn wij overal ter wereld op enorme schaal ecosystemen aan het veranderen. Wij over bevissen de oceanen en gebruiken het als een vuilnisbak, verder kappen wij voetbalvelden per dag aan oerwoud en veranderen we de rest van de wereld in gemanipuleerde landbouw en veeteelt. De gevolgen van deze ingrepen in de natuur zijn schokkend. Zo hebben wij in de afgelopen 300 jaar 95% van al het bos in Groot-Brittannië gekapt. Dit terwijl 80% van alle diersoorten op het land bos nodig hebben om te overleven. 

Het klimaatprobleem is geen stoffig onderwerp wat onderaan op de politieke agenda staat. Het speelt nu meer dan ooit en is van levensbelang. Het is een uitdaging voor iedereen om de mensheid te redden door de wereld te redden. Hoe kun je nu helpen? Neem contact met ons op en reduceer uw footprint!

Meer blogs lezen