EU Taxonomy

Het doel van de EU Taxonomy is het bewegen van financieel kapitaal in de Europese Unie richting duurzame activiteiten. Anders gezegd het motiveren van banken en andere financiele instellingen om te investeren in duurzaamheid. Om dit te kunnen doen beoogd de EU Taxonomy de gehele economie te classificeren.

De EU Taxonomy is daarmee de eerste Europese wetgeving die per economische activiteit voorschrijft in welk geval een activiteit duurzaam of al dan niet duurzaam zou zijn. Dit gebeurd aan de hand van Technical Screening Criteria die per activiteit zijn opgesteld. Deze TCS zijn te vinden op de site: https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm

Voor meer informatie kunt u ons artikel lezen over de EU Taxonomy die wij in samenwerking met de Konrad Adenauer Stiftung geschreven hebben ter voorbereiding op het EU Taxonomy evenement.

Meer weten over EU Taxonomy?

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Meer services

CO2-voetafdruk

Uw uitstoot en daarmee uw carbon footprint is afhankelijk van het soort organisatie dat u heeft. Hierbij maken wij onderscheid tussen uw directe en indirecte uitstoot. Op basis van de beschikbare data moet er een plan van aanpak voor de berekening worden opgesteld…

Life Cycle Assessments (LCA)

Om te voorkomen dat we appels met peren vergelijken en om te voorkomen dat we CO2-uitstoot behandelen als een probleem dat bij de grens van ons land ophoudt is het essentieel dat wij verder kijken in de keten.