De Derde Industriële Revolutie (door Jeremy Rifkin)

Hoe wij van het klimaatprobleem een mogelijkheid voor nieuwe economische groei kunnen maken.

In de 19e eeuw was de drijvende kracht achter economische groei de stoommachine. In de 20e eeuw zijn wij volledig overgestapt naar de (benzine/diesel) verbrandingsmotoren en atoomenergie. In de 21e eeuw hebben wij nu de kans de economie een nieuwe impuls te geven door voor 100% over te stappen op duurzame energie. De “Derde Industriële Revolutie” (DIR) rust op vijf voorwaarden die essentieel zijn voor het mogelijk maken van economische groei deze voorwaarden en de voordelen van deze revolutie worden hieronder duidelijk uitgelegd.

De voordelen:

Niet meer afhankelijk zijn van oprakende olie is een voordeel van de Derde Industriële Revolutie. We moeten niet blijven wachten tot de olie reserves dusdanig schaars raken dat de prijs per olievat door het dak schiet. Nagenoeg alles wat wij nu doen is op een manier wel afhankelijk van olie. Dus stel je eens voor, de onafhankelijkheid die we creëren door over te stappen op duurzame energie bronnen zoals, zonne- of windenergie.

 

Door over te stappen op duurzame energiebronnen kunnen we ook de schade aan het klimaat beperken. Dit houdt in dat we nog een kans hebben om te overleven als mens. Dat we nog een deel van de prachtige natuur bewaren voor de generaties die na ons komen.

 

Als dit je nog niet heeft weten te overtuigen, denk dan nog eens na over het volgende: de werkgelegenheid. De overstap van een olie gedreven maatschappij naar een duurzaam-energie gedreven maatschappij zal enorme werkgelegenheid creëren, omdat het plaatsen van zonnepanelen op ieder dak in de wereld een stuk meer arbeidsuren kost dan het opzetten van een grote energie centrale. Bovendien krijg je dus als individu de controle over jouw energie. “Power to the people”

 

De voorwaarden:

  1. Overstappen op grote schaal naar duurzame energie (renewables).
  2. Alle gebouwen ter wereld ombouwen tot een mini-energiecentrale.
  3. Opslag methoden plaatsen zodat tijdens windstilte en nacht alsnog onze energiebehoefte voorzien wordt. (Een voorbeeld kan zijn batterijen of het omzetten van water naar waterstof, zodat deze waterstof later weer als drijfveer gebruikt kan worden voor waterstof motoren)
  4. Het ontwikkelen van een slim elektriciteitsnetwerk met behulp van internet applicaties. Zodat niet alleen vanuit grote energiecentrales energie aan de consument gegeven kan worden, maar zodat ook de consumenten mits zij meer produceren dan ze nodig hebben hun energie kunnen delen/doorverkopen aan derden. (een soort AirBnB of Uber, maar dan voor het delen van kilowatturen die je opwekt met je zonnecollectoren die je niet meteen gebruikt)
  5. De transport sector over laten stappen op duurzame vormen van energie zoals elektriciteit of waterstof motoren. Met een volledig infrastructuur die het mogelijk maakt elektriciteit te laden of wederom een deel van deze elektriciteit af te staan tijdens piek uren als je nog een beetje geld wilt bijverdienen.

 

De actie:

Overstappen van een materialistische en individualistische samenleving naar een sharing economy en meer samenwerken. Van geluk moeten halen uit het verkrijgen van persoonlijke rijkdom, naar geluk afleiden uit meer en intensievere sociale banden. Van het vernietigen door onze omgeving aan te passen, naar opnieuw onderdeel worden van onze omgeving. Over de hele wereld verschijnen nieuwe initiatieven als AirBnB, Uber, Couchsurfing en Kickstarter die gebruik maken van een fundamenteel ander business model. In plaats van het aanbieden van eigendom aan een klant, bieden zij een beter verdeelde toegang tot bepaalde diensten of producten. 

 

De conclusie:

De sharing economy is de toekomst en begint nu. We staan aan het begin van een Derde Industriële Revolutie, dat door het nieuwe “delende kapitalisme” mogelijk wordt gemaakt.

Meer blogs lezen