Services

EU Taxonomy (E.O. 1 & 2)

De EU Taxonomie is een kader voor het classificeren van economische activiteiten op basis van hun milieuduurzaamheid en vormt een cruciaal onderdeel van de duurzame financieringsarchitectuur van de EU. Het is een instrument om investeringen te sturen naar de economische sectoren die het meest cruciaal zijn voor de overgang naar een groene economie, in lijn met de doelstellingen van de Europese Green Deal.

De taxonomie omvat zes milieudoelstellingen: beperking van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering, duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen, overgang naar een circulaire economie, preventie en bestrijding van vervuiling en bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen. Vier van deze doelstellingen zijn niet klimaatgerelateerd en de criteria van de taxonomie voor deze doelstellingen worden in juni 2023 vastgesteld.

CO2-Footprint

Uw uitstoot en daarmee uw carbon footprint is afhankelijk van het soort organisatie dat u heeft. Hierbij maken wij onderscheid tussen uw directe en indirecte uitstoot. Op basis van de beschikbare data moet er een plan van aanpak voor de berekening worden opgesteld…

CO2-Prestatieladder

Vragen waar wij u bij gaan helpen: Waarom wilt u de carbon footprint reduceren? Wat is uw gewenste carbon footprint? In welke tijdspanne wilt u de carbon footprint reductie realiseren? Hoe wilt u de CO2 footprint reduceren? Wat wilt u bereiken bereiken met de reductie?

Life-Cycle Assessment (LCA)

Om te voorkomen dat we appels met peren vergelijken en om te voorkomen dat we CO2-uitstoot behandelen als een probleem dat bij de grens van ons land ophoudt is het essentieel dat wij verder kijken in de keten.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Het doel van de EU Taxonomy is het bewegen van financieel kapitaal in de Europese Unie richting duurzame activiteiten. Anders gezegd het motiveren van banken en andere financiele instellingen om te investeren in duurzaamheid. Om dit te kunnen doen beoogd de EU Taxonomy de gehele economie te classificeren.