Naast de samenwerking met Schuurman Groep in brede zin helpen wij de Schuurman Groep ook met het opstellen van een duurzaamheidsrapportage. Hierbij wordt begeleiding geboden bij het voeren van stakeholderdialogen tot en met het opstellen van een materialiteitsmatrix en duurzame KPI’s.